Ansluta en mobil enhet till Bluetooth-boxen

Steg 1: Slå på Bluetooth-boxen och se till att den är i parningsläge. Du måste vanligtvis trycka och hålla in kopplingsknappen på boxen tills Bluetooth-symbolen blinkar.

Steg 2: Öppna inställningarna på din mobila enhet och sök efter "Bluetooth". Aktivera Bluetooth om det inte redan är aktiverat.

Steg 3: Din mobila enhet söker nu efter tillgängliga Bluetooth-enheter. Bluetooth-boxen bör finnas med i listan över tillgängliga enheter. Välj lådan.

Steg 4: När du har valt rutan kommer din mobila enhet att ansluta till Bluetooth-boxen. Beroende på enheten och boxen kan den här processen ta några sekunder eller minuter.

Steg 5: När anslutningen har upprättats visas en bekräftelse på din mobila enhet. Du kan nu spela upp ljud från din mobila enhet via Bluetooth-boxen.

Obs: Om Bluetooth-boxen inte visas i listan över tillgängliga enheter ska du kontrollera att din mobila enhet är inom boxens räckvidd och att boxen är i parningsläge. Det kan också vara till hjälp att stänga av boxen och sätta på den igen för att se till att den är i parningsläge.